Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling

 

Mandag den 1. maj 2017 kl. 19.00 i klubrummet 


Dagsorden ifølge lovene

  
På valg er:

Sten Nielsen, formand (villig til genvalg)

Per Svendsen, turneringsleder (villig til genvalg)

Ole M. Sørensen, næstformand (modtager ikke genvalg) 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 26.04-2017

 

 

Til forsiden